תקנון
  1. ברוכים הבאים לאתר www.service-window.co.il (להלן- "האתר"). האתר מופעל ומצוי  בבעלות שרות לחלון ע.מ 037376993
    האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי שירות לחלון (חנות וירטואלית). השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
אופן הקניה:
2.  האפשרויות הקיימות לרכישת המוצרים הן או דרך האתר או טלפונית דרך נציגי החברה, באמצעות תשלום בכרטיסי אשראי בלבד. קניה דרך האתר יכולה להתבצע על-ידי כל אדם בוגר בן 18 ומעלה המחזיק בכרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל או תאגיד רשום בישראל. הזמנתו של המשתמש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (א) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של המשתמש; (ב) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי אך אם בשל נסיבות חריגות לא ניתן יהיה לספק מוצרים תימסר על כך הודעה לצרכן תוך יום עסקים . (ג) המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.
 
3.  בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש ידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. 
 
4.  ההזמנה תיחשב כמאושרת: במקרה של הזמנה טלפונית - באמצעות קבלת אישור טלפוני כי ההזמנה התקבלה ובכפוף לאישורה של חברה האשראי לעסקה. בהזמנה באמצעות האתר – עם קבלת אישור על הזמנה, בצירוף מספר הזמנה, לדואר האלקטרוני של המשתמש, ובכפוף לאישורה של חברת האשראי לעסקה. מועד קבלת ההזמנה ייחשב כמועד שנרשם במחשבי החברה בו ניתן אישורה של חברת האשראי לביצוע העסקה.
 
5.  המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי שירות לחלון בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.
 
תוכן האתר:
6.  באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות, שירטוטים ומידע.  התמונות נועדו להמחשה בלבד והמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו .
 
למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר, תכולתו, המוצרים והשירותים והמידע המצוי בו (לרבות המחירים) יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום-לב, אי-דיוקים או שגיאות. החברה תפעל לתיקון שגיאות אלו מיד עם שיתגלו. יחד עם זאת ככל שמדובר בטעות בתום לב והחברה לא תשא בכל אחריות בגינם.
 
7.   במקרה כאמור של אי-התאמה, מכל מין וסוג, בין תיאור המוצר ופרטיו לבין המוצר שיסופק בפועל, תהיה נתונה למשתמש הזכות לבטל את העסקה, כמפורט להלן בתקנון זה ובמקרים אלו יתאפשר לצרכנים לבטל את העסקה ללא עלות.
 
שיטת המכירה:
8.   מכירה רגילה – היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות האתר. המשתמש אף רשאי לבצעה את קנייתו בטלפון מול נציגי החברה.
 
אספקת המוצרים
9.  מועדי אספקה יהיו בהתאם לסוג המשלוח הנבחר בעת ההזמנה.  מספר ימי העסקים מפורט בדף פרטי המשלוח  ליד שיטת המשלוח.
 
10.  החברה מתחיבת לספק רק מוצר ששולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 
החזרת מוצרים וביטולים:
11.  הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו.
 
12.  ניתן לבטל עסקה שבוצעה באמצעות האתר ו/או טלפונית – איננו מחייבים את הלקוח עד לצאת המוצר מהחנות שלנו. ביטול עסקה טרם המשלוח הוא פשוט ואיננו גורר דמי ביטול.
 
13.  מדיניות החזרת מוצרים - אנו מבטיחים החזר כספי (למעט דמי משלוח ועמלת סליקת האשראי 1.2%). מוצר שהוחזר תוך 14 ימי עסקים באריזתו המקורית ושלא נעשה בו שימוש יזוכה במלוא החיוב (בזיכוי לכרטיס האשראי )  לא כולל מוצרים חתוכים למידה לפי דרישת הלקוח .
 
 
 
אחריות מוגבלת
14.  האתר מוצע ומוצג בתום-לב, כפי שהוא ,בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מעבר לכך מצידה של החברה. האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים של המוצרים, בהתאם לתנאי תעודת האחריות והשירות המוצמדים לכל מוצר ועל-פי חוק, למעט מוצרים שמסופקים על-ידי החברה ושנקבע מפורשות שהשירות והאחריות בגינם ניתנים על-ידי החברה. החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי-יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו ו/או באמצעות הטלפון  ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת אלא אם מדובר ברשלנות. החברה אינה מתחייבת, כי השירות באתר ו/או במוקד השירות הטלפוני לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים שאינם תלויים בה. יחד עם זאת אם תתעוררנה בעיות באספקת המוצרים או סופק מוצר פגום החברה תהיה אחראית כלפי הצרכן לפתרון הבעיה כמחויב מכוח התקנות.
 
15.שרות לחלון לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על המשתמש ועל חשבונו אלא אם התקנה היא תנאי לאחריות. המשתמש 
16. מוצרי רשת יתושים אינם באחריות מהסיבה שלא ניתן לדעת אם התקנה לקויה גרמה לקרע .

פרטיות המידע 
17. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .
18. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .


 
x

#{title}

#{text}

#{price}